Vielse og kirkelig velsignelse

Hvis I ønsker at blive viet i en af kirkerne kan I kontakte præstekontoret og aftale et tidspunkt. Og her også få vigtig information om hvilke dokumenter der skal ordnes/fremskaffes. 

Et kirkebryllup er en smuk begivenhed, og en dag som mange ser frem til. Når I vælger at blive gift i kirken, er det både en vielse og en velsignelse af jer. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Men et kirkebryllup handler også om kristen tro, håb og kærlighed.

Ønsker et par, som er viet på rådhuset, at få en kirkelig velsignelse, kan I kontakte præstekontoret og aftale et tidspunkt. En velsignelse af et borgerligt indgået ægteskab forløber næsten som en vielse i samme mindeværdige stil. 

I kan blive gift i Aa Kirke eller Skt. Peders Kirke, hvis I bor i sognet, eller på anden måde har tilknytning til sognet. For at blive gift i folkekirken kræver det, at den ene af jer eller I begge er medlem. 

 
Samtale med præsten
Alle kommende brudepar i Aa Kirke og Skt. Peders Kirke bliver inviteret til en samtale med præsten. Samtalen har til formål at afklare det praktiske i forbindelse med vielsen: dvs. vælge salmer, indføring i ritualet, pyntning af kirken mm. Men samtalen har også til formål at tale om, hvad et ægteskab egentlig er. Hvad er vigtigt for jer? Hvorfor vil I gerne have et kirkebryllup? Og hvad er kærlighed egentlig?

Der er massevis af traditioner i forbindelse med bryllupper. Det er helt op til jer at beslutte, hvilke I vil følge. Det kan dog være en god ide at overveje, hvad I ønsker, før familie, venner og præsten begynder at stille spørgsmål:

*Hvem skal følge bruden op ad kirkegulvet? Eller skal I følges? Mange vælger at brudens far følger bruden op ad kirkegulvet, som et symbol på, at han afleverer sin datter.
*Hvem skal sidde hvor i kirken? Ifølge gammel tradition sidder brudens familie i venstre side og gommens familie i højre side af kirken. Den nærmeste familie kan sidde nær alteret sammen med jer.
*Skal I have ringe på? Præsten vil spørge jer, om I vil udveksle ringe i forbindelse med ritualet.