Konfirmation

Her kan du læse om konfirmation, konfirmationsforberedelse og konfirmationsdatoer i Aaker og Pedersker kirker.

For at blive konfirmeret i den danske folkekirke er der nogle fastsatte betingelser der skal opfyldes:

Du skal være døbt. (hvis du ikke er døbt - se under fanen dåb eller kontakt præstekontoret)
Du skal have modtaget forberedelse til konfirmation.
Du skal have kendskab til den kristne børnelærdom, samt være fortrolig med folkekirkens gudstjeneste.

Så for at kunne opfylde dette og blive konfirmeret, skal du gå til konfirmationsforberedelse hos én af præsterne. I kirkerne skal du gå til konfirmationsforberedelse i otte måneder ca. én gang om ugen (undervisningsplan udleveres, skoleferier undtaget). Derudover skal du deltage i ti gudstjenester i løbet af denne periode.

Tilmelding finder sted ved, at man møder op til konfirmandindskrivning.

Tilmeldingsblanket til konfirmation udleveres af præsten ved et konfirmandindskrivning i kirken. Info og datoer for dette kommer til de unge når det er ved at være tid for indskrivning.  

Se også:  Konfirmander