Menighedsrådsmedlemmer

AAKER-PEDERSKER SOGNES MENIGHEDSRÅD

FORMAND, FORMAND FOR VALGBESTYRELSEN - Kjeld Dale
Nybyvej 4
3720 Aakirkeby

NÆSTFORMAND - Christian Weinreich
Limensgaden 27
3720 Aakirkeby

KIRKEVÆRGE (AA KIRKE) - Arne Munch Ipsen
Bodernevej 32
3720 Aakirkeby

KIRKEVÆRGE (SCT. PEDERS KIRKE) - Kaj Jørgensen
Pedersker Hovedgade 16
3720 Aakirkeby

KASSERER - Finn Ipsen
Bjælkestensvejen 13
3720 Aakirkeby

KONTAKTPERSON - Karin Svit Riis
Haregade 2
3720 Aakirkeby

MENIGT MEDLEM - Inge Munch
Hegnedevejen 8
3720 Aakirkeby

MENIGT MEDLEM - Susan Majbrit Ingemann
Stokkekildevej 20
3720 Aakirkeby

MENIGT MEDLEM - Mette Iris Stensballe Lund
Hegnedevejen 26
3720 Aakirkeby

MENIGT MEDLEM - Birgitte Schou Jensen
Dalegårdsvejen 8
3720 Aakirkeby

MENIGT MEDLEM - Birgitte Koefoed Ipsen
Smålyngsvejen 11
3720 Aakirkeby

 

SOGNEPRÆST - 
På grund af vakance henvises til
Telefonnr. 5115 3720  i spørgsmål vedrørende kirkelig betjening.