Priser

 

For begge kirkegårde gælder følgende takster:

Gældende fra 01-01-2024   
    
Ydelse Nettopris Momsbeløb Bruttopris 

 Erhvervelse/fornyelse af gravsted 1 gravplads pr. år

      77,- 77,-

 Erhvervelse/fornyelse af gravsted 2 gravpladser pr. år

127,- 127,-
 Erhvervelse/fornyelse af urnegravsted pr. år ( alle )40,- 40,-
 Gravkastning voksengrav7.089,- 7.089,-
 Gravkastning barnegrav3.544,- 3.544,-
 Urnenedsættelse748,- 748,-
 Renholdelse 1 gravplads1.184,-2961.480,-
 Renholdelse af 2 gravpladser1.561,60390,401.952,-
    
 *Udvidet pleje og vedligeh. 1 gravplads1.304,-326,-1.630,-

 *Udvidet pleje og vedligeh. 2 gravpladser

*Udvidet pleje og vedligeh.  1 urneplads/obligatorisk

1.716,-

740,-

429,-

185,-

2.145,-

925,-

 Grandækning 1

228,-57,-285,-
 Grandækning 2352,-88,-440,-
 Grandækning 3476,-119,-595,-
Timeløn379,2094,80474,-
Leje af Aa Kirke ( koncerter m.m. )1200,- 1200,-
Leje af Aa Kirke ( bryllupper m.m. )2200,- 2200,-
Leje af Skt. Peders Kirke (kontakt os)   

 

Der tages forbehold for trykfejl.

Ikke folkekirkemedlemmer må forhøre sig da det er andre priser der gælder her.

Bemærk at for gravsteder i græs samt ukendt gravsted, SKAL der betales for BÅDE erhvervelse af gravsted OG tvungen vedligeholdelse.

På Pedersker Kirkegård er det ikke muligt at vælge et urnegravsted uden vedligeholdelse.

 

 *Udvidet pleje og vedligeholdelse betyder at gravstedsejer ikke har nogle udgifter
  på gravstedet fra det er anlagt til udløbsdato.
  I daglig tale et LEGATGRAVSTED.

 

De samlede kirkegårdstakster kan også se på provstiets hjemmeside:  Kirkegårdstakster | Bornholms Provsti

Gravstedsejerne er selv ansvarlig for at få deres gravsted forsikret mod evt. hærværk.