Kirkegårdenes personale

Kirkegårdsleder - Kim Andersen 
Træffes på telefon +45 5697 4503 eller +45 4041 5503, mandag - fredag kl. 09.00-10.30
Aa Kirkes kirkegård findes på adressen: Møllevej 27, 3720 Aakirkeby
Alt i pasning og forbedringsarbejde

Kirkegårds- og gartnerimedarbejder - Boye Nielsen
Alt i pasning og forbedringsarbejde

Kirkegårds- og gartnerimedarbejder - Stefan Pedersen
Alt i pasning og forbedringsarbejde

Graver og kirketjener i Skt. Peders kirke - Thomas Kristoffersen  
Træffes på telefon +45 5150 4197, tirsdag - fredag kl. 08.00-15.00
Skt. Peders kirkegård findes på adressen: Søndre Landevej 63K, 3720 Aakirkeby
Alt i pasning og forbedringsarbejde