Gravstedstyper

Det traditionelle gravsted
Disse gravsteder fås med både en, to eller flere pladser. Det er stadig en meget udbredt gravstedsform, som viderefører den gamle kirkegårdskultur. Gravstederne er omgivet af hække eller stenkanter, og der gives mulighed for individuel beplantning og anlæg. Der må placeres et eller flere gravmonumenter efter eget valg. Gravstederne kan anvendes både til kister og urner, og fornyelser kan som regel finde sted.  

Kombination af traditionel kistegravsted og kistegravsted i plæne
Denne type gravsted er en kombination af de to førnævnte typer gravsteder. Gravstedet har hæk bagest, og foran gravstedet anlægges et bed af 1 meters bredde. I bedet kan placeres gravsten efter eget valg samt vaser og etårige blomster. Bedet vedligeholdes af kirkegården i hele fredningsperioden. Der betales et engangsbeløb for vedligeholdelsen. Der kan anvises to pladser, og urner kan nedsættes i gravene. Fornyelse kan finde sted.  

Det traditionelle urnegravsted
Dette gravsted kan sammenlignes med det traditionelle kistegravsted, blot er det mindre, nemlig 1 - 1,5 m². Der er plads til 4 urner i hvert gravsted. Gravstederne er adskilt af enten lave hække eller brostenskanter. Gravstedet kan beplantes med små, langsomt voksende planter, og der kan anskaffes gravsten efter eget valg. Ved erhvervelse af gravstedet betales der for renholdelse af gravstedet i hele fredningsperioden. Fornyelse kan finde sted.  

Anonym fællesgrav
I den anonyme fællesgrav nedsættes kun urner. De pårørende kan ikke overvære urnenedsttelsen og urnens plads er således ukendt. Kirkegården samler 4 urner ad gangen før nedsættelse sker for at bevare anonymiteten. Gravstedet består af plæne og blomsterplads. Der må kun lægges blomster på blomsterpladsen, og hele gravstedsafdelingen passes af kirkegården. Fornyelse kan ikke finde sted.