Dødsfald

Når der sker et dødsfald, skal de pårørende hurtigst muligt tage stilling til, om der skal være en kirkelig højtidelighed i form af en bisættelse eller begravelse.

Anmodning om bisættelse eller begravelse sker i de fleste tilfælde ved henvendelse til en bedemand, som sørger for det praktiske og administrative – herunder henvendelse til kordegnekontoret for at aftale et tidspunkt for højtideligheden.

Den nærmeste pårørende kan også selv foretage anmodningen på Personregistrering.dk .  Eller hvis man er fritaget for digital anmeldelse – på en papirblanket.

Skal du finde en bedemand henviser vi til Forside • Danske Bedemænd (bedemand.dk) hvor du kan søge dig frem til en lokal bedemand.  

Er du bedemand?
Louise Howard kan træffes telefonisk mandag, onsdag og torsdag 9-13. Fredag, lørdag og søndag kan du rette henvendelse til os på mail  lcho@km.dk.

Ellers kan du ringe til præstesekretæren i kontorets åbningstid.