Aahusets aktiviteter

Vi indbyder dig/jer til at deltage i vores mange aktiviteter i Aahuset på, Gregersgade 5,  Aakirkeby.

Hvem holder til i huset? 

Bankospil 
Folkedansermusikanter 
Kaffemøder og foredrag 
Ja, mange forskellige foreninger mødes og mange arrangementer løber af staben her i hjertet af byen kun et stenkast fra Aa kirke og alle vores aktiviteter dér.

Velkommen til at orientere dig her på hvad der sker i huset af aktiviteter mm. 

Skal du afholde et arrangement og har brug for lokaler centralt i Aakirkeby?

Kirken ejer Aahuset (Kontakthuset), Gregersgade 5 i Aakirkeby, og bruger det som menighedslokale og dette kan lejes til hvilke begivenheder det måtte være, så som dåb, konfirmation, bryllup, begravelseskaffe , kaffe-kom-sammen, danse- og musikarrangementer samt møder m.m. 

Aahuset kan lejes til private fester, når faste brugere ikke benytter huset. Aahuset kan benyttes med hjælp fra Nete, eller man kan vælge at stå for det hele selv.

Den store sal har plads til 64 personer - pris kr. 200,- pr. time - dog mindst 3 timer incl. rengøring.

Den lille stue har plads til 16-20 personer - pris kr.125,- pr. time - dog mindst 3 timer incl. rengøring.

Al bestilling og servicering af Aahuset aftales med værten Annette "Nete" Hansen på telefon 3033 1393.

Så mangler du/I et festlokale centralt placeret i Aakirkeby med gåafstand til busser og bykernen er Aahuset et godt bud på netop det. 

 

MENIGHEDSKREDS:

Menighedskredsen er en Grundtvigsk Forening, der arrangerer folkelige og kirkelige foredrag. Pris for deltagelse i vores møder er 40 kr. – kaffe er medregnet. Der er ingen tilmelding til møderne. Du møder bare op. Tag gerne venner og bekendte med. Hvor intet andet er anført, så er mødestedet: Aahuset, Gregersgade 5,  Aakirkeby.
Alle kan optages med stemmeret til generalforsamlingen, dog skal man være bosat i Bornholms Regionskommune for at kunne modtage valg til bestyrelsen. Personligt medlemskab årligt er 50 kr. og for erhverv 100 kr.
Vel mødt til en række spændende foredrag. Hilsen fra bestyrelsen i Menighedskredsen
 
Formand: Lisbeth Nissen
Gryneparken 31
3740 Svaneke

Tlf. 5121 7659
Mail: lisbethoghansnissen@gmail.com

 

Program 2023

 

Tirsdag den 5.september kl. 14.00.
Politiassistent Jens Ø. Rasmussen fra Bornholms Politi

Vil  fortælle om politiets opgaver på Bornholm, herunder bidrage med advarslser om, hvilken IT kriminalitet, man som ældre, kan blive udsat for.

 

Fredag den 22.september kl. 14.00

Thorkild Holm

Beretter om et besøg hos sin datter i Cambodia.

 

Fredag den 6.oktober kl. 14.00

Anette Stæhr fortæller om:

Sit liv som formand for Socialdemokratiet gennem mange år.
 

Tirsdag den 24.oktober kl. 14.00.

Karin Ann Nissen, lærer og spejderleder
Spejder på Bornholm i dag

-  Vi hører om fællesskab, friluftsliv og udfordringer som spejder

-   Om de forskellige spejderkorps og deres samarbejde,

 

Tirsdag den 7.november kl. 14.00.

Marjo Lahtimo, Projektleder i BEoF

Vil være vores rejseleder på en tur fra hendes hjemland, Finland, til Bornholm.

 

Fredag den 24.november kl.  14.00.
Henrik Sonne Petersen, Generalsekretær for Dansk Missionsråd:
En verden til forskel! Tro i en global sammenhæng

Menneskers historier kan nogle gange være helt utrolige.De er vidnesbyrd om tro, som rykker os ud af vante spor, forstyrrer, provokerer eller inspirerer vores egen tro. Det hører vi nærmere om.

 

Tirsdag den 5.december kl.  14.00. Adventsmøde.
Organist Jørn Andersen,  kirkesanger Karin Bienz og eventuelt  flere. Endda måske  også sognets  nye præst til den tid. Advent og Jul i ord og toner.

 

Program 2024

 

Fredag den 12.januar kl. 14.00.

Lillian Hjorth-Westh med emnet:

Rundt om Oluf Høst.
 

Tirsdag den 23.januar kl. 14.00.
Tina Ravnsberg. Sognepræst i Østerlars:

Sætter fokus på markante kvinder i Bibelen. For det gælder også her: Der står kvinder bag alt.

 

Tirsdag den 6. februar 2023 kl. 14.00. Generalforsamling .

Forslag, der ønskes behandlet skal være modtaget af formanden senest 8 dage før. Alle medlemmer bosiddende på Bornholm er valgbare.

Kaffe, lagkage, øl og vand er gratis. Derefter vil

Joel Pepke Andersen igen bidrage med musik og fællessang.

 

Fredag den 23. februar kl. 14.00.

Peter Hauge Madsen. Præst. Med emnet:

Hvad er målet for mit liv?

 

Tirsdag den 5.marts kl. 14.00.

Skovrider Søren Friese. Naturstyrelsen.
Fører os på en historisk rejse fra Hans Rømers virke fra år 1800 til vore dages Natur- og Nationalparker på Bornholm.

 

Tirsdag den 19.marts kl. 14.00.

Ben Woodham

Vi får lejlighed til at kigge Ben over skulderen og  kan så bare nyde hans tryllerier med palet og pensel fra hans ture på Bornholm.

 

 

BANKO:  Ingen info endnu på siden 

FOLKEMUSIK: Ingen info endnu på siden 

Alle er velkomne i Aahuset, vi håber du får en god oplevelse!