Bisættelse og begravelse

Kirkelig begravelse og ​bisættelse er afsked med en, vi holdt af.
Og så er det forkyndelse af opstandelse, håb og trøst.


Begravelse eller bisættelse
Når man mister et menneske, man elsker, har man brug for trøst og tryghed. Brug for plads til tro, tvivl og fortvivlelse. I kirken er der plads til alt det.

En kirkelige begravelse eller bisættelse er pårørendes afsked med den døde med det kristne budskab om opstandelse som rammen. Her kan man mindes det liv, der er levet, sige tak og få sat ord på de mange følelser. Men først og fremmest kan man være fælles om sorgen og håbet. 
 
Samtale med præsten
Før begravelsen har de pårørende en samtale med præsten, hvor man sammen forbereder begravelsen. Man snakker om ønsker, vælger salmer og aftaler alt det praktiske. Måske har afdøde selv bestemt, hvordan han/hun gerne vil have det. Måske har de pårørende nogle ønsker. Ellers finder I ud af det sammen.

Samtalen er også et godt sted at tale om sorg, frustration, taknemmelighed og alle de andre følelser, der dukker op i forbindelse med et dødsfald. Husk at præsten også er der for at støtte og lytte. Han er faktisk uddannet til det, og det kan være godt at tale med en, der ikke selv har en masse følelser i klemme, men samtidig kender til, hvordan man har det.

Både den kirkelige begravelse og bisættelse er et afskedsritual og en højtidelighed, hvor pårørende tager afsked med det familiemedlem eller ven, som er død.

Ved både begravelse og bisættelse er jordpåkastelsen central. Præsten kaster tre gange jord på kisten, mens afdøde tiltales med ordene ”af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå”. De tre skovlfulde jord symboliserer bevægelsen: Liv – død – liv.

Hvis afdøde skal begraves, sker jordpåkastelsen, når kisten er sænket i graven. Hvis afdøde skal brændes, sker jordpåkastelsen i kirken eller kapellet.

En begravelse afsluttes med, at kisten sænkes i jorden på kirkegården, mens en bisættelse afsluttes med, at kisten køres til krematoriet, og senere ved nedsættelsen af urnen.

Læs mere om kirkegårdsvalg på Kirkeministeriets borgerportal.